srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Bella Soft
R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Voda 7732-18-5 Aqua
2 Katjonska aktivna materija
3 Miris
4 Boja
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs