srpski English
 
Lista o sastavu detedženta - Disinfect eco cleaner
Naziv detergenta: Disinfect eco cleaner

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 1-Propanol 71-23-8 1-Propanol
2 Voda 7732-18-5 Aqua
3 Isopropanol 67-63-0 2-Propanol
4 Alkohol 64-17-5 Ethanol
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs