srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Krem deterdžent
Naziv detergenta: KREM DETERDŽENT

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Voda 7732-18-5 Aqua
2 Na DBS pasta
3 Emal 270 D 9004-82-4 Sodium laureth sulfate
4 Natrijum hlorid 7647-14-5 Sodium Chloride
5 Anjonska aktivna materija 68131-39-5 PEG-7 oxo C13-15 fatty alcohol
6 Carboxyl Methyl Cellulose 9000-11-7 Carboxyl Methyl Cellulose
7 Miris
8 Konzervans 52-51-7 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs