srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Klif Flash
Naziv detergenta: KLIF FLASH

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Voda 7732-18-5 Aqua
2 Anjonska aktivna materija 9004-82-4 Sodium laureth sulfate
3 Natrijum hlorid 7647-14-5 Sodium Chloride
4 Miris
5 Bronopol 52-51-7 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
© 2018 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs