srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Klif Vim
Naziv detergenta: KLIF VIM

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Kvarcno brašno
2 Koncentrat
3 Miris


© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs