srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Klif Windy
Naziv detergenta: KLIF WINDY

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Demineralizovana voda 7732-18-5 Aqua
2 Izopropanol 67-63-0 2-Propanol
3 Anjonska aktivna materija 9004-82-4 Sodium laureth sulfate
4 Organski rastvarač 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
5 Organski rastvarač 225-878-4 3-Butoxy-2-Propanol
6 Amonijačna voda 1336-21-6 Ammonia aqua
7 Konzervans
8 Miris
9 Boja
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs