srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Ox Autosampon
Naziv detergenta:Ox autošampon 5%

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Voda 7732-18-5 Aqua
2 Sodium laureth sulfate 9004-82-4 Sodium laureth sulfate
3 Sodium chloride 7647-14-5 Sodium chloride
4 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol 52-51-7 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs