srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - Ox Magic
Naziv detergenta: OX MAGIC

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Demineralizovana voda 7732-18-5 Aqua
2 Isopropanol 67-63-0 2-propanol
3 3-Butoxy-2-propanol 5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol
4 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol
5 Sodium laureth sulfate 9004-82-4 Sodium laureth sulfate
6 Amonijačna voda 1336-21-6 Ammonia aqua
7 Konzervans 55965-84-9

© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs