srpski English
 
Lista o sastavu detedženta - Ox Superwhite
Naziv detergenta:OX SUPERWHITE

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Natrijum perkarbonat 15630-89-4 Natrijum perkarbonat
2 Natrijum sulfat 7757-82-6 Natrijum sulfat
3 Natrijum tripolifosfat 7758-29-4 Natrijum tripolifosfat
4 Etoksilovani alkohol 68131-39-5 PEG-7 oxo C13-15 fatty alcohol
5 Optički belioc
6 T.A.E.D. 10543-57-4 Tetracethyletylenediamine
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs