srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - YUCO CLEANER P41S
Naziv detergenta:YUCO CLEANER P41S

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Koncentrat Koncentrat
2 Natrijum silikat tečan 6834-92-0 Natrijum silikat tečan
3 Natrijum hlorid nejodiran 7647-14-5 Natrijum hlorid nejodiran
4 Natrijum metasilikat pentahidrat 10213-79-3 Natrijum metasilikat pentahidrat
5 Natrijum tripolifosfat 7758-29-4 Natrijum tripolifosfat
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs