srpski English
 
Lista o sastavu deterdženta - YUCO CLEANER P400A
Naziv detergenta:YUCO CLEANER P400A

R.br Hemijski naziv sirovine ili trgovačko ime: CAS broj INCI/naziv iz farmakopeje
1 Natrijum hidroksid 1310-73-2 Natrijum hidroksid
2 Natrijum karbonat 497- 19-8 Natrijum karbonat
3 Natrijum tripolifosfat 7758-29-4 Natrijum tripolifosfat
4 Natrijum metasilikat pentahidrat 10213-79-3 Natrijum metasilikat pentahidrat
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs