srpski English
 
Mesečni kapacitet 3.000.000 jedinica proizvoda
Instaliranjem nove, savremene linije za punjenje proizvoda koju čine automatska punilica, siling uređaj, čepilica i etiketirka, postignut je visok stepen automatizacije u pogonu kozmetike. Proizvodni kapaciteti su povećani na preko 300 t kozmetičkih proizvoda mesečno, što odgovara količini od preko 3.000.000 jedinica proizvoda. Ovi kapaciteti omogućavaju nam da za velike trgovinske lance proizvodimo „private label“ proizvode, kao i da proizvode plasiramo na velika tržišta.
© 2019 YUCO hemija Cara Lazara bb, 21234 Bački jarak, Srbija, tel: +381 (0)21 848 606, fax: +381 (0)21 848 616, e-mail: hemija@yuco.rs